Termax zaprasza do siedziby firmy


Gmina Świętajno położona jest w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie szczycieńskim , w obrębie Równiny Mazurskiej i Równiny Kurpiowskiej, na obszarze rolniczo- leśnym z rozwijającym się sektorem usług turystycznych i przerobu drewna.

Z uwagi na położenie wśród lasów i jezior, gmina jest atrakcyjna turystycznie. Uroda i czystość wód , rozpostartych wśród rozległych drzewostanów, torfowisk, zagajników z bogactwem runa leśnego, stanowiskami roślin chronionych i mnóstwem dzikiej zwierzyny, czynią z gminy wyjątkowy region rekreacyjny i wypoczynkowy. Bogate kompleksy leśne, pozostałe po nieprzeniknionych borach i kniejach, są urzekającym swą powagą i spokojem, zasadniczym elementem krajobrazu, prawdziwą ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt. Dominują tu drzewostany iglaste; sosnowe i świerkowe, mniej licznie występują gatunki liściaste (dąb, brzoza, osika, olsza, grab ). Warto wspomnieć o zbiorowiskach roślin torfowych (żurawina błotna, bagno zwyczajne, skalnica torfowa i inne ) i stanowiskach roślin chronionych (kosaciec syberyjski, pięciornik norweski, nasiędrzał pospolity, widłak goździsty, wawrzynek wilczełyko, turówka wonna, lilia złotogłów, rosiczka, storczyki ).

Powierzchnia - 280 km2 ( 28 tys. ha ), w tym: 63 % lasy Puszczy Piskiej, 2 % jeziora / Świętajno, Piasutno, Nożyce, Kierwik, Zdrużno, Zyzdrój, Krawno, Spychowskie /, grunty orne 11 % , użytki zielone 14 % .

Ludność - 6 400 mieszkańców - zamieszkuje w 15 sołectwach, gęstość zaludnienia - 23 os./km2.MAZURSKA PRZYRODA POMAGA W INTERESACH